Den smarta trick av RÄTT SIDA AV HISTORIEN att ingen diskuterar

10. att riksdagen såsom sin innebörd Skänker regeringen åt uppleva baksida av underben inom motionen anförts Försåvitt principer stäv revideringen utav läroplanerna,

Ett ökat lokalt förpliktelse förut saken där dagliga verksamheten i skolan står inte i motsättning åt nationella fastställande Försåvitt läroplaner samt statens ekonomiska ansvar förut Plugget.

1645Hur Innerligt äger Feministiskt Initiativ bidragit till att försvara kvinnors rättigheter? Framträdande feminister utav idag äger utvecklats mot att bliva kvinnors farligaste fiender.

Förutsättningar stäv odladana produktiva investeringar för små näringsverksamhet tvungen skapas igenom att staten erbjuder billiga kredit mot investeringar.

Vänsterpartiet står icke bakom USA:s olagliga krig inom Emellanöstern. Vi äger vid flera tillfällen kritiserat deras inblandning i kriget i Syrien, vi vart Jätte- kritiska kontra Irakkriget och äger vanligtvis kritiserat deras närvaro samt inblandning i politiken inom Emellanöstern inom grandiost. Pro Vänsterpartiet är det tydlig att det ej finns någon militär svar på kriget i Syrien, som genast har pågått inom Kuttra sju år.

Vi vill avskaffa betygen samt fördröja den , sociala snedrekryteringen åt högre utbildningar. Utbildningssystemet ämna aktivt förhindra köns- samt klasskillnader i samhället.

– Vi hade hoppats att hane kunde skynda på, ändock själv uppfattar det såsom att socialdemokraterna och moderaterna icke vill äga det här mot ett valfråga, säger Stafilidis.

Bevarandet utav saken där biologiska mångfalden är någon förutsättning pro ett långsiktig överlevnad förut människor, kreatur samt växter.

Idag anslås stora summor åt vägar, vilket leder mot att miljöbelastande trafik ökar. Vänsterpartiet vill omfördela av TA STÄLLNING MOT VÄNSTERPARTIETS INFLYTANDE PÅ REGERINGEN! vägsatsningar mot kollektivtrafik, sjukvård och miljöinvesteringar.

Vänsterpartiet förespråkar En starkare alleuropeiskt samarbete. Vi vill stärka samarbetet förut fred samt nedrustning i organisationen förut förvissning samt partnerskap inom Europa, OSSE. Vi vill Intensifiera Europarådets syssla pro mänskliga rättigheter samt förfina ert starkare omgivningsamverkan mellan Europas länder.

Det villkor Ifall elevaktiva arbetssätt, som allaredan finns inom dom genast angående läroplanerna, borde i enlighet med vårt synsätt istället ännu fler betonas i de framtida. Den traditionella katederundervisning som fortfarande är dominerande i Plugget åstadkommer det Innerligt svårt pro eleverna att utövad något inflytande över undervisningen.

1038Klankultur samt hederkultur är icke likadan sak. Men utan den starka klankulturen kan icke hederskulturen existera. Somliga valresultat sätter svensk integrationspolitik på sin tagg. Misslyckandet och genomklappningen borde anses finnas till inom det närmaste total. Och blocköverskridande.

Vänsterpartiet avvisar kommersialism och ägandekoncentration i media. Makten över media är avgörande för vilka värderingar såsom skapas inom samhället.

Bereda är ingen Anne Rättfram – används inom hänslös propaganda för terrorister som halshögg 11-årig kille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *